WITRO BIL

Personvernerklæring og vilkår

Witro Bil (nedenfor «WB» eller «vi») tar personvern på alvor. Det handler om vår respekt for deg som kunde, og din tillit til oss som selskap. Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen vi samler inn om våre kunder og hvordan vi forvalter disse opplysningene.

Vår intensjon i anvendelsen av denne informasjonen er å kunne videreutvikle bedre produkter og tjenestetilbud i den hensikt å skape gode kundeopplevelser.

1. Vår policy for personvern

Vi skal behandle personopplysninger med respekt og ansvarlighet, og i samsvar med gjeldende lovgivning og personvernregler.

Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for våre kunders bilhold og kundeforhold hos oss.

Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.

Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.

Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.

Våre kunder har rett til innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold, og kan kreve disse slettet fra være systemer

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysningene vi behandler er de opplysningene som du har gitt til oss, eller som vi har innhentet fra deg eller en tredjepart.

a) Personopplysninger som du har gitt til oss:

Når du gjør et kjøp hos oss, leier/låner/prøvekjører en bil, selger bilen din til oss, eller leverer bilen din på et av våre verksteder, gir du oss informasjon om deg.

Informasjonen du utleverer kan for eksempel være navnet ditt, registreringsnummer på bilen din, kontaktopplysninger, kortnummer, personnummeret ditt eller informasjon om bilen din som du har oppgitt til oss.

Personopplysninger som angis ovenfor kan vi komme til å behandle om deg også i de tilfeller der en annen leverer inn bilen din til oss for reparasjon eller service for din regning. Likeledes behandler vi navnet ditt og kontaktopplysningene dine også hvis du leverer inn en bil som er registrert på en annen eier, eller om du representerer et foretak.

b) Personopplysninger vi har innhentet fra deg eller en tredjepart:

Når du leverer bilen din på et av våre verksteder for reparasjon eller service, innhenter vi opplysninger om bilen. Informasjonen er hovedsakelig av teknisk karakter, herunder opplysninger om kjørelengde, status for ulike komponenter, bruk av bilens funksjoner og analyse av bilens ulike komponenter. Ved verkstedbesøk lagrer vi også opplysninger om besøket, gjennomført feilsøking og utført arbeid.

Vi innhenter informasjon om kjøretøyets ulike identifikasjonsnumre, og dette innhentes også når du kjøper eller leaser en bil fra oss. Vi vil foreta kredittsjekk ved inngåelse av en eventuell kredittavtale. Hvis det gis kreditt, hender det at vi tar en kredittsjekk.

3. Til hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

All innhenting og behandling av personopplysninger skjer i den hensikt å administrere og utføre våre forpliktelser overfor deg som kunde, forbedre vårt tjenestetilbud og kommunisere dette til deg, samt for å ivareta våre rettigheter og oppfylle våre plikter i henhold til lov eller avtale.

4. Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Som hovedregel deler vi bare personopplysningene dine dersom loven krever det av oss, eller du har gitt ditt samtykke til det.

Utover dette kan WB komme til å utlevere dine personopplysninger til følgende aktører, som selv er behandlingsansvarlige for sin håndtering av dine opplysninger:

Vi kan komme til å utlevere ditt personnummer og økonomisk informasjon til kredittforetak for kredittsjekk

Vi kan komme til å utlevere dine kontaktopplysninger og kjøretøyopplysninger til produsent og importøren av Nissan i Norge. Dette vil hovedsakelig skje for å kunne håndtere tilbakekallinger og garantikrav.

Vi kan komme til å utlevere dine personopplysninger til forsikringsselskap når du kjøper bil av oss eller leverer inn bilen din til service eller reparasjon, fortrinnsvis ved skadereparasjoner.

Vi kan også komme til å utlevere dine opplysninger til myndighetene fordi et er nødvendig, eller fordi de har rett til informasjon, f.eks. ved registrering av bil i kjøretøyregisteret.

5. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

WB har utarbeidet rutiner og sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personalopplysningene som behandles.

Våre ansatte har strenge instrukser om å håndtere all informasjon i henhold til gjeldende lover og policy. Tilgang til systemer der personalopplysningene lagres gis kun til personell som trenger tilgang til disse, og alle data er beskyttet med tilgangsregler.

Innhold

Sidene inneholder informasjon om Nissans produkter og tjenester, samt relaterte produkter og tjenester. Denne informasjonen er på ingen måte komplett, og kan således ikke erstatte den informasjon og hjelp du kan få hos din autoriserte, lokale Nissan-forhandler. Informasjonen som legges ut er ment å være fullstendig og riktig, men er ikke juridisk bindende. Således kan heller ikke informasjonen oppfattes som forpliktende salgstilbud. Billedmateriell er til dels av internasjonal karakter, og spesifikasjoner og utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Nissan gjør sitt ytterste for å sikre informasjonskvaliteten på sidene, men kan ikke garantere nøyaktigheten. Nissan kan derfor ikke garantere for at informasjonen på sidene til enhver tid er fullstendig eller riktig.

Nissan forbeholder seg retten til å endre modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet, på et hvilket som helst tidspunkt uten forvarsel.

Prisinformasjon

Prisene som er oppgitt på sidene er veiledende priser levert Drammen inkl. leveringsomkostninger . Disse kan imidlertid ikke anses som forpliktende salgstilbud. Lokale priser hos Nissan-forhandlerne vil kunne avvike, og salg skjer på de vilkår som fremgår av den individuelle salgskontrakt.

Opphavsrett

Alt innhold på hjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Informasjon, bilder og grafikk kan kun benyttes til private og ikke-kommersielle formål. All annen gjengivelse, modifisering, bearbeidelse eller publisering er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Nissan.

Logoer, varemerker m.m.

Rettighetene til Nissans varemerker og logoer tilhører Nissan Motor Co. Ltd. Bruk, nedlasting, kopiering eller distribusjon uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver er ikke tillatt.

Lenker

Hjemmesiden inneholder enkelte lenker til uavhengige nettsteder. Nissan kan ikke garantere for informasjon knyttet til disse lenkene eller for disse nettstedene. Besøk av andre nettsteder knyttet til Nissan-siden skjer på eget ansvar.

Ansvar

Nissan fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til bruk av sidene, inkludert (men ikke begrenset til) tap og skade forårsaket av virus på datautstyr eller benyttelse av informasjon på sidene.

Nissan forbeholder seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å oppdatere ovenstående vilkår. Brukerne oppfordres derfor til å sjekke vilkårene hver gang sidene benyttes.

Har du spørsmål til oss?

Send oss en forespørsel via kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon eller epost!

Avd Trondheim

Avd Stjørdal