Koronaviruset (Covid-19) – les mer om våre tiltak

 

Witro Bil følger situasjonen med Corona (COVID-19) tett og vi tar den på største alvor. Vi har iverksatt og iverksetter tiltak kontinuerlig, basert på de til enhver tids gjeldende anbefalinger fra myndigheter og forståelse av egen drift. Målet er hele tiden å bidra til at faren for smitte reduseres, og ivareta vår alles sikkerhet.

Vi følger og etterlever myndighetenes retningslinjer fortløpende.

Vi har iverksatt følgende tiltak:

  • Hygienerutiner er gjennomgått med alle våre ansatte.
  • Reisebegrensninger/-nekt for alle medarbeidere.
  • Hjemmekontor for alle medarbeidere som har mulighet til dette.

Ved utlevering av ny eller brukt bil

  • Vi desinfiserer din nye bils kontaktflater og nøkler 
  • Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i den informasjon som er sendt fra oss for å sikre en rask og effektiv utlevering.
  • Vi vil sikre anbefalt avstand mellom deg og vår medarbeider når vi går gjennom bilens funksjonalitet.

Ved innlevering og henting for verkstedbesøk

  • Du leverer nøkkel direkte i glidelåspose ved overlevering av bil til verkstedet. Ved utlevering av bil, blir posen åpnet og nøkkel «tømmes ut». Vi vil ikke berøre nøkkelen under servicebesøket.
  • Vi benytter hansker ved behandling av bilen.

Ved prøvekjøring av bil (ny og brukt)

  • Desinfisering av bilens kontaktflater og nøkler vil gjennomføres før prøvekjøring.
  • Vi benytter hansker ved behandling av bilen.

Vi ser frem til å se deg og vil sikre at vi ivaretar alle anbefalte tiltak fra myndighetene. 

Vi vil i denne tiden avstå fra å håndhilse, og vi vil holde ekstra avstand, men i stedet vil du bli møtt med smil og et hyggelig nikk, og selvfølgelig den sedvanlige gode servicen og faglige kvaliteten du kan forvente fra oss i Witro Bil.

Videre oppfordrer vi alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinsittuttets anbefalinger i møte med koronaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Velkommen til Witro Bil