Bestill EU-kontroll

Bestill EU-kontroll i skjema nederst på siden

Periodisk kjøretøykontroll skal utføres på alle biler i Norge. Les mer om ordningen her.

EU-kontroll/periodisk kjøretøykontroll (PKK)

Formålet med EU-kontrollen er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Periodisk kjøretøykontroll (PKK) gjøres hvert annet år på alle biler til og med 3 500 kg totalvekt, fra fjerde år etter at bilen første gang ble registrert. Det er eiers ansvar å sørge for at bilen blir godkjent innen fristen. Du må selv følge med og avtale tid slik at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent i tide.

Bestill EU-kontroll i god tid før fristen

Witro Bil er godkjent av Statens Vegvesen til å utføre EU-kontroll/periodisk kjøretøykontroll (PKK). Vi anbefaler at du er tidlig ute med timebestillingen. Kjøretøyet risikerer å bli avskiltet dersom det ikke er godkjent innen fristen.

Hvor lang tid før fristen kan du ta EU-kontroll?

Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen, er det opp til deg hvor tidlig du ønsker å få gjennomført EU-kontrollen. Fristen er endelig, så beregn nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Det gis som regel ikke utsettelse på fristen. Du vil få en påminnelse om EU-kontroll to måneder før fristen går ut. Fleksibiliteten gjør at du f.eks. kan få gjennomført kontrollen sommeren før, selv om kontrollfristen er på vinteren. Har du for eksempel en bil eller bobil som kun brukes om sommeren, eller du ønsker at vi utfører kontroll sammen med en service, kan du ta EU-kontrollen når det passer deg.

Hvordan beregnes neste frist for kontroll?

Neste frist for EU-kontroll beregnes alltid ut fra dato for når du tok hovedkontrollen, og ikke for når du eventuelt tok etterkontroll. Tar du hovedkontrollen mindre enn to måneder før fristen din går ut, vil den opprinnelige fristen bli stående som utgangspunkt for neste EU-kontroll.

Nye regler fra 8. februar 2019

– Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. – Den fristen du har ved overgangen til ny ordning, gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen kontrollen utføres. De nye reglene innebærer også nye krav om en egen opplæring og personlig godkjenning for de som utfører EU-kontrollen, både av kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Witro Bil AS er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. En kopi av kontrollseddelen er en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.

Når er neste EU-kontroll?

Du kan sjekke når din bil skal inn til kontroll på Statens vegvesens nettsider.

Bestill service

Fyll ut skjema nedenfor og vil vil kontakte deg for å bekrefte avtale og tidspunktNB! Dato og tid vil være gjeldende først når du mottar bekreftelse pr telefon eller SMS etter sendt forespørsel.