Vi har åpent - Koronaviruset (Covid-19) – les mer om våre tiltak

DEHYDRERTE FØRERE ER LIKE RISIKABLE SOM PROMILLE-FØRERE

Nissan oppmuntrer bilførere til å drikke vann under kjøring for å hindre dehydrering og dermed øke sikkerheten på veien.Nissan oppmuntrer bilførere til å drikke vann under kjøring for å hindre dehydrering og dermed øke sikkerheten på veien.Nissan oppmuntrer bilførere til å drikke vann under kjøring for å hindre dehydrering og dermed øke sikkerheten på veien.Nissan oppmuntrer bilførere til å drikke vann under kjøring for å hindre dehydrering og dermed øke sikkerheten på veien.Nissan oppmuntrer bilførere til å drikke vann under kjøring for å hindre dehydrering og dermed øke sikkerheten på veien.